APK nieuws

Nieuwe regelgeving remmentestbank:

 • Per 1 mei 2014 moet elke keuringinstantie zijn voorzien van een gecertificeerde remmentestbank (rollenbank of platenbank).
 • De remvertragingsmeter mag alleen gebruikt worden bij voertuigen die technisch niet gekeurd kunnen worden op de remtestinrichting (bijv. een permanente  4×4 op een rollenbank).
 • Alle remmentestbanken mogen buiten geplaatst worden, mits geplaatst onder een afdak (info opvraagbaar bij AREX)

1e keuring APK meetmiddelen:

 • Vanaf 1 januari 2012 kan de 1e keuring (bijv. op remmenbanken en emissieapparatuur) worden uitgevoerd door het NMi of door de Onderzoeksgerechtigde (Equipment importeur met bevoegdheid tot certificering APK meetmiddelen)
 • Dit betekent dat de importeur van het meetmiddel vaak ook zelf de 1e keuring kan verzorgen, het Nmi zal dan steekproeven nemen op de afgemelde meetmiddelen.
 • Arex is bevoegd om de 1e keuring te verzorgen voor de Arex APK meetmiddelen.
 • Na installatie remmenbank en emissietester zal er dus zeker een 1e certificaat moeten worden afgegeven!
 • Doordat Arex dit zelf doet na installatie zullen de kosten voor deze certificering beduidend lager zijn dan de tarieven die het NMi op dit moment berekent.

EOBD emissie test:EOBD scanner

 • Vanaf 1 april 2012 is de EOBD test verplicht voor alle voertuigen die na 01-01-2006 op kenteken zijn gezet
 • Tijdens de APK zal bij deze auto’s dus een EOBD test uitgevoerd moeten worden!
 • Arex heeft een snelle en duidelijke EOBD tester.

Per 20 mei 2018 verandert de werkwijze voor EOBD-controle.

Bekijk de nieuwe procedure op de pagina van de EOBD tester.

Koplampafstelapparatuur:

Vanaf 1 april 2012 zijn de APK eisen voor koplampafstel apparatuur aangescherpt. Dit betekent dat de termen ‘deugdelijk’ en ‘in goede staat’ verduidelijkt zijn. Ook is de eis toegevoegd dat er een Nederlandstalige handleiding van het koplampafstelapparaat aanwezig moet zijn.

Samenvatting van de eisen aan een koplampafstelapparaat:

 • Indien de stralenbundel op de lens van het apparaat wordt geprojecteerd, moet het beeld overeenkomen met het beeld op een verticale wand.
 • Het projectievlak van het apparaat dient zo te zijn uitgevoerd of te kunnen worden versteld, dat de minimale en maximale hoogte-afstelling kan worden gecontroleerd.
 • Het apparaat moet verticaal zo verstelbaar zijn dat de koplampen op een hoogte van 0,35 m tot 1,20 m boven het wegdek gecontroleerd kunnen worden.
 • Het apparaat moet zijn voorzien van een inrichting waarmee het nauwkeurig ten opzichte van de lengtehartlijn van het voertuig kan worden gericht.
 • De afstelling van het apparaat moet eenvoudig kunnen worden gecontroleerd.

Het koplampafstelapparaat moet ‘deugdelijk zijn’ en ‘in goede staat van onderhoud verkeren’. Hiermee wordt het bedoeld dat:

 • De voet, de zuil, het vizier, de verstelinrichtingen, de optiekkast, de lens en het projectievlak niet zo zijn beschadigd dat de werking beïnvloed wordt.
 • De verstelinrichtingen spelingvrij zijn en goed werkend zijn.
 • Als het koplampafstelapparaat op rails bevestigd is, moet de rails niet dusdanig beschadigd zijn dat de werking beïnvloed wordt.
 • De optiekkast waterpas gemonteerd is, dan wel waterpas is te stellen.

Digitale certificering:

 • Alle remtestbanken, emissietesters en bijbehorende pedaalkrachtmeters en 0-emissie units worden digitaal afgemeld in het RME bestand van het RDW. Dit wordt verzorgd door de keuringsinstantie die deze APK apparatuur kalibreert.
 • Vanaf 1 januari 2012 worden door Arex geen papieren certificaten meer verschaft.
 • Vanaf 14 oktober 2013 kunt u zelf een meetmiddel deactiveren en activeren.
 • De RME-website is hier te vinden: www.rdw.nl > zakelijk > Raadplegen registratie meetmiddelen.